Lapset lukemassa
Foto: Andrey Shadrin

Odes verkstäder för skolklasser och daghemsgrupper

Ode erbjuder verkstäder och handledda besök för skolklasser och daghemsgrupper.

Under höstterminen 2021 erbjuder vi följande verkstäder:

Bilderna väcks till liv i bilderboken MUR: 4-6 åringar (daghem, förskola)
Under den här mediesagostunden så bekantar vi oss med den snälla björnen Mur. I boken om Mur börjar bilderna och berättelsen leva med hjälp av förstärkt verklighet. Tid: 45 min.  

Skapa bilder till berättelsen och använd ritpadda: 7-10 åringar (åk 1-4)
Under verkstadens gång lyssnar vi till en berättelse som vi sedan illustrerar på rittabletten i par eller små grupper. Bilderna kan senare användas i skolan i en utställning eller som hjälp i berättarövningar. Tid: 1 h 30 min.

Skapa ny pärm till boken med ritpadda: 11-15 åringar (åk 5-9)
I början av verkstaden presenteras några böcker som deltagarna får välja bland. Verkstaden går ut på att planera en ny pärm till den bok man valt, man jobbar i grupp eller par. Pärmen ritas sedan på ritpadda och bilderna kan användas i skolan för att presentera böckerna för de andra eleverna. Tid 1 h och 30 min.

Vi erbjuder också guidade rundturer för grupper på Ode. 

Fyll i vilken verkstad ni önskar i fältet för mera information. 

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. Handledningen sker på svenska. En klass kan boka en verkstad eller handlett besök under ett läsårs tid. Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna.

Observera att man inte får besöka biblioteket om man har sjukdomssymptom. Då vi ordnar evenemang så följer vi THL:s riktlinjer.

Kategorier

Bildkonst, Ordkonst och litteratur

Aktiviteter

Biblioteksbesök, Verkstad

Målgrupp

5-6 år, Klasserna 1–2, Klasserna 3–6, Klasserna 7–9, Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Nyckelord

barnlitteratur, digital konst, litteratur, medieläsfärdighet, teckning (konstnärlig aktivitet)

Evenemangets språk

ruotsi, suomi

Händelse har inga tider